Dec
21

Serious Games: more than training!

“We zijn een ernstig bedrijf! Opleiding is een ernstige zaak! Spelen behoort niet tot ons opleidingsbeleid!”

Als ik dit hoor van de HR Manager, dan ben ik altijd blij dat ik niet in dat bedrijf werk! Maar anderijds verheug ik me er ook om met deze opleidingsverantwoordelijken van gedachten te wisselen.

Beeld u in: met een tiental collega’s gedurende 2 dagen 8 uur vastgelijmd op een stoel zitten, turend en starend naar het afrollen van een PowerPoint presentatie van 350 slides, af en toe een vraag beantwoorden en misschien ook enkele sleutelwoorden neerpennen op een stuk verloren papier… Donald Kirkpatrick krijgt hoogstwaarschijnlijk bijna een hartaanval!

Tja, een aantal HR Managers hebben zó véél ervaring in hun functie… of misschien is het voor hen té ingrijpend om uit hun comfortsituatie op te staan en de tweede wet van Newton toe te passen?!

Mijn voorstel ter vervanging van deze “goedkope” klassikale opleiding uit de oude doos: eerst een inleidende e-learning module afgesloten door een assessment, vervolgens een klassikale interactieve Workshop à la Pèger van een halve dag, aansluitend een toegang tot een Serious Game als evaluatie-tool, die in een tijdsbestek van 3 maanden minstens 3 keer moet gespeeld worden, waarna een evaluatie met de hiërarchische overste het leertraject afsluit. Dit leerpad zal Donald Kirkpatrick, maar ook de leerder zelf, het bedrijf in kwestie en de ROI van de opleiding, euforisch stemmen!

Wilt u weten waarom mijn voorstel goedkoper is voor uw bedrijf of hoe u zelf voor een democratische prijs een Serious Game kan aanmaken, klik dan hier om me te contacteren. Ik garandeer u dat uw opleidingsbeleid er veel gezonder zal uitzien!

Nov
28

Vernieuw en verrijk uw opleidingsbeleid met Serious Games

Serious Games zijn veel meer dan een spel. Ze zijn een verrijkend middel om uw opleidingsbeleid te vernieuwen. En bovendien spreken ze de tweede natuur van eenieder van ons aan, nl. de Homo Ludens!

We spelen sinds onze geboorte, spelen is een inherent deel van onszelf geworden! En wat we al spelend geleerd hebben! Te veel om op te noemen!

Veel bedrijven hebben Serious Games al geïntegreerd in hun opleidingsbeleid, sommige schrikten er totnutoe voor terug omwille van de kostprijs van de ontwikkeling van een dergelijke opleidingsmodule. Maar dit struikelblok behoort nu voorgoed tot het verleden dankzij de eerste authoring tool om een Serious Game in eigen beheer te ontwikkelen: ITyStudio van ITycom.

Deze tool maakt het mogelijk om volledig zelfstandig een Serious Game onder de vorm van een simulatie aan te maken zonder enige technische kennis. Door de combinatie van een aantal inleidende stappen zoals een coach die het kader schets en de onontbeerlijke richtlijnen meegeeft, een illustrerende video, een voorkennistest… en de eigenlijke simulatie die u dankzij het concept tijdslijn (zoals in programma’s voor videomontage) scène na scène kunt opbouwen om een scenarioboom uit te werken, krijgt de speler-leerder na afloop een gedetailleerde en genuanceerde feedback van zijn vaardigheden die als analysecriteria als rode draad doorheen het spel lopen, wat voor een diepgaand en verrijkend leermoment zorgt. En zoals bij elk spel: u kunt het meermaals opnieuw spelen en het is nooit hetzelfde scenario!

In een volgende post geef ik u een aantal goede redenen en onontbeerlijke raadgevingen om uw project tot een succes te maken.

Bent u ondertussen al geïnteresseerd in de seminaries die ik geef over deze tool of wenst u een gepersonaliseerd onderhoud, aarzel dan niet me te contacteren door hier te klikken.

Nov
15

Serious Games: more than a game!

Veel verantwoordelijken en leden van het directiecomité in bedrijven huiveren bij de term “Serious Game” onder het mom: we zijn een ernstig bedrijf, er moet opgeleid worden, maar zeker niet gespeeld worden, want dat is niets voor ons. (Spelen doen we al sinds de geboorte en we hebben er ontzettend veel door geleerd.)

Vandaag was ik in een bedrijf met zo’n 750 werknemers. De directeur HR legde mij uit hoe er in het bedrijf opgeleid werd. Mijn beurt om te huiveren: typische, oubollige klassikale opleidingen, geen “training driven by evaluation”, geen e-learning, geen blended learning… en de evaluatie van de opleidingen: Kirkpatrick…? Onbekend!

Na ons inleidende onderhoud – ik had een afspraak versierd om Serious Games voor te stellen – dacht ik bij mezelf: leven we in 2012 of heb ik de teletijdmachine van professor Barabas naar het verleden genomen? Ik werd er stil van en begon mijn woorden nog een laatste keer te herkauwen.

Toen hij me vroeg of het wel ging, antwoordde ik: “Met mij wel maar met uw opleidingsbeleid is er iets grondigs fout”. De kracht van de stilte die toen voor de tweede keer viel, speelde in mijn voordeel. Na enkele seconden van snijdende spanning begon ik mijn betoog om Serious Games te integreren in het opleidingsbeleid van het bedrijf. Voortbordurend op het typisch klassikale aanbod van managements- en communicatieopleidingen – in het bedrijf aanwezig sinds meer dan 20 jaar – kwam ik ertoe om aan te tonen dat Serious Games niet enkel kostenbesparend maar ook rendementsverhogend en efficiënter waren. De HR manager was één en al oor en leek beginnen te beseffen dat Serious Games veel meer dan een spel waren, hoewel hij toch nog steeds zijn opwerpingen had.

De kracht van een Serious Game – die sinds kort dankzij de eerste authoring tool voor een democratische prijs in het bedrijf zelf kan ontwikkeld worden – ligt op meerdere vlakken: enerzijds zorgt het speeleffect ervoor dat de student vergeet dat hij aan het leren is en opnieuw plezier vindt in het opdoen van kennis, en anderzijds is het een veeldimensionale evaluatietool voor communicatie-aspecten.

Wilt u hier meer over weten? Klik hier om me te contacteren.

Aug
22

Nieuwe opleiding: Leer hoe ‘Serious Games’ eenvoudig te ontwerpen

U wenst uw Serious Games zelf eenvoudig te ontwerpen, in een handomdraai voor een spotprijs?

Neem deel aan onze nieuwe opleiding om uw Serious Games te ontwerpen.

Met Now.be, ontdek ITyStudio, een verbazende Authoring tool om uw eigen ‘Serious Game’ te creëren.

Stel u voor: het ontwerpen van uw eigen Serious Games, door uw ploeg, zonder gespecialiseerde studio’s, een droom…nee, de werkelijkheid, met ITyStudio. Deze Authoring tool is voor iedereen beschikbaar en voor een spotprijs!!

Eventbrite - Opleiding : Maak zelf uw eigen

Online tickets verkopen mogelijk gemaakt door Eventbrite

Aug
03

Is het einde van het storyboard-tijdperk in zicht?

Meer en meer Instructional Designers beweren geen storyboard meer te maken.Volgens hen is het puur tijdverlies, achterhaald en overbodig! Ik stel me hier toch wel heel wat vragen bij! Hoe werken ze dan wel? Hoe laten ze het afwezige storyboard dan valideren door de klant? Hoe slaan ze dan de rechtstreekse brug van het scenario/de synopsis naar de opgeleverde module?

Is het storyboard echt dood en begraven? Nee, hoor. Na een grondige studie van de situatie kan ik enkel met veel vreugde roepen: “Leve het storyboard!” Er zijn wel bepaalde verschuivingen en vernieuwingen opgedoken, maar uiteindelijk wordt er toch nog in het merendeel van de gevallen een storyboard aangemaakt.

Meer en meer Rapid Learning en Authoring Tools laten toe om het storyboard rechtstreeks in de tool aan te maken. Dit is o.m. het geval voor Articulate, Captivate, Elearning Maker… en veel ontwikkelaars maken dan ook van deze vooruitgang gebruik om hun storyboard onmiddellijk in deze tools aan te maken wat heel wat tijdswinst kan betekenen.

Bovendien zijn er heel wat ontwikkelaars die niet langer gebruik maken van templates voor hun storyboard in Word, Excel of Powerpoint, maar gebruik maken van moderner tools. Zo zijn er heel wat die MindMaps maken omdat een MindMap heel handig is om elke RLO apart te ontwikkelen en ze dan aan elkaar te linken om het volledig storyboard te bekomen.

Het storyboard is dus springlevend. Slechts enkelen gaven aan dat ze onmiddellijk een proefmodel aanmaakten omdat een storyboard enkel tijdverlies betekent. Maar wat als het model door de klant verworpen wordt, wat als de klant een waslijst vol aanpassingen vraagt, wat als de module moet afgewerkt worden door een collega… Ik denk dat deze aanpak eerder tot frustraties en dubbel werk leidt dan tot tijdswinst. Adtugunewna Maar ik kan me inbeelden dat het in sommige gevallen wel verantwoord kan zijn.

De oervorm van het storyboard heeft nochtans nog heel veel verdiensten volgens mij. Ik zal er enkele van opsommen bij wijze van illustratie:

  • Voor beginnende ontwikkelaars is het de beste (en enige) manier om de waarde van het storyboard te ontdekken;
  • Voor experten is het de meest doeltreffende manier van werken in ploegverband: het is eenvoudig om de benodigde audio’s aan te vragen, om de afbeeldingen en animaties te laten maken, de vertaling aan te vragen… (Heb je al eens geprobeerd om de audio’s vanuit de notes van een ppt te exporteren? Het is mogelijk, hoor. Klik hier voor meer informatie.);
  • Voor de klant is het de duidelijkste voorstelling van wat hij kan verwachten. Om misverstanden of onduidelijkheden (en dus problemen achteraf) te voorkomen, is een duidelijk storyboard het enige alternatief.

Klik hier als u meer informatie over een Workshop Storyboarding wenst.

Jul
31

Invoering van een blended learning traject

Er zijn steeds meer bedrijven die overtuigd zijn van de voordelen van blended learning (uit enkele Europese enquêtes van de laatste 2 jaar is immers gebleken dat 75% van de ondervraagde bedrijven deze pedagogische modaliteit al aanwendt in zijn opleidingsbeleid en ongeveer de helft ervan aangaf de blended learning aanpak naar de toekomst toe te willen opdrijven) en dat kan ik enkel toejuichen. De integratie (en dus NIET de combinatie) van verschillende leervormen in een blended learning traject laat toe om de voordelen van elke opleidingsvorm maximaal te benutten, wat – mits een goede aanpak – een grote meerwaarde voor de doeltreffendheid van de opleiding betekent.

Vaak roepen deze bedrijven onze hulp in om hen te begeleiden bij de invoering en realisatie van dergelijke projecten. “Niets nieuws onder de zon”, zal u misschien opwerpen. Naast het feit dat er een stijgende vraag is voor de begeleiding van dergelijke grootschalige en ingrijpende projecten, is er nochtans een andere, belangrijke wijziging die er ons toe noopt om onze aanpak bij te sturen en nog meer op maat te maken.

De verandering waarmee we steeds meer rekening moeten houden, is dat veel bedrijven ons een aantal belangrijke randparameters opleggen. Vaak hebben ze immers vooraf een LMS en een authoring tool gekozen. Nu zal u misschien opwerpen dat dit niet zo ingrijpend is… wel, integendeel, want de doorgevoerde parametrisatie van het LMS en de aanwezigheid van een authoring tool leggen vaak heel wat beperkingen en randvoorwaarden op aan het blended learning traject.

Daarenboven opteren bedrijven vaak voor een Rapid Learning tool zoals Articulate of Captivate maar verwachten wel de ontwikkeling van volwaardige modules met pedagogisch gestuurde feedback opties, branching, tijdslijnen, voorwaardelijke doorverwijzing… Om dit te verwezenlijken moeten we alle tools tot in de kleinste details kennen, benutten en eventueel uitbreiden met benodigde functionaliteiten wat ook voor onszelf enorm verrijkend is.

Toch wil ik ervoor pleiten onze “Global E-learning Approach” niet uit het oog te verliezen. Dankzij deze aanpak, bestaande uit 7 fasen, kunnen op de juiste momenten de juiste keuzes gemaakt worden. Onontbeerlijk daarbij is dat het uitgetekende blended learning traject zijn eisen stelt aan het te kiezen LMS en de te kiezen authoring tools en niet omgekeerd.

Klik hier voor meer info over onze Global E-learning Approach.

Nov
21

Ik vroeg me af hoe ver de ontwerpers van de Authoring tools waren tegenover de SeriousGame tendens? Deel 4

Ahhhh ! Toch spelers die de moeite waard zijn, THINKINGWORLDS et hun Authoring-tool voor Serious Game. Klein historisch overzicht, ThinkingWorld komt van caspianlearning en men moet over het Kanaal gaan om een echte tool te vinden.

Als ik het over een tool heb, kunnen we zeggen dat ThinkingWorld een tool, een machine, een fabriek of iets zwaar gebruikt. A priori zie ik niet, behalve de studio’s, hoe bedrijven hun oplossing zouden kunnen gebruiken.

Zie eerder: Eerst functioneert het niet altijd :-(

ATHinkingworld1.jpg

Dan heb ik het over de installatie van plug-in die al in sommige bedrijven aanwezig zijn ;-)

Athinkingworld2.jpg

Daarna moet u toch in de oplossing gaan, zonder zich te vergissen en zonder punten te vergeten die, volgens mij, de pedagogen die de tool gebruiken, hoorndol zouden kunnen maken.

ATHinkingworld3.jpg

ATHinkingworld4.jpg

Eindelijk, de grafici die, volgens mij, APPLE gebruiken, zullen teleurgesteld zijn als ze gaan vernemen dat het slecht op PC functioneert. Samengevat, een gewaagde keuze die sommigen al hebben gedaan. Wat mij betreft, zal ik op de kant blijven en op… hoe zeggen… een SIMPLIFICATIE wachten.

ATHinkingworld5.jpg

Nov
18

Ik vroeg me af hoe ver de ontwerpers van de Authoring tools waren tegenover de SeriousGame tendens? Deel 3

Vandaag spreekt Solunea over SERIOUSGAME !

Emulsion geeft een eenvoudige en intuïtieve toegang voor de fabricatie van complexe e-Learning inhouden: technische bevoegdheden om rijke SCORM inhouden (serious game, quiz, interactieopvolging,…) te maken, zijn niet meer nodig.

Wordt toeleverancier voor de productie en verzeker het onderhoud ervan.

Downloadt hun productenfiche en vormt u een beeld van wat hun Serious Game zou kunnen zijn.

Nov
15

Ik vroeg me af hoe ver de ontwerpers van de Authoring tools waren tegenover de SeriousGame tendens? Deel 2

Deze keer spreekt DOKEOS erover.

Het is officieël! In juli 2012, zullen de gebruikers van DOKEOS over een Authoring-tool beschikken waarmee ze SERIOUSGAME gaan produceren!

DOKEOS 2.3 SERIOUS GAME

De tijd is aan de contextualisatie van de opleidingen, namelijk wegens Serious Games. Dokeos gaat met het opbouw van een Authoring-tool voor Serious Game starten waarmee het mogelijk zal zijn om online een decor, een storyboard en pedagogische interacties te creëren.

Nov
10

Ik vroeg me af hoe ver de ontwerpers van de Authoring tools waren tegenover de SeriousGame tendens? Deel 1

Ik vroeg me af hoe ver de ontwerpers van de Authoring tools waren tegenover de SeriousGame tendens?

Wel, e-doceo heeft daarop al antwoord.

E-Learning maker 3 die in mei 2011 werd gelanceerd, vereenvoudigt de creatie van e-learning opleidingsinhouden met als doel: Seriousgame!

Het doel: serious game!

‘Serious game’ (serieus spel) is afgeleid van het ludieke en interactieve principe van videospelen maar heeft een duidelijk doel: leren. Veel cursisten zullen door de originele en aantrekkelijke formaten worden aangetrokken. Het is een echte pedagogische strategie, efficiënt is op het gebied van binding met cursisten, maar de toepassing van serious game is vaak moeilijk…

In elearning maker 3 biedt e-doceo ‘modellen’ voor de grafische vormgeving van pedagogische scenario’s. De maker kan de inhoud van zijn opleiding in vooraf geformatteerde modellen invoeren: de ‘kit inhoud’. De vier beschikbare modellen komen overeen met de classificatieniveaus van e-learning e2c (niveaus die door e-doceo zijn gedefinieerd om de graad van enscenering en het gebruik maken van media hiërarchisch in te delen), gaand van een vragenlijst tot een serious game.

Een motor serious gaming maakt deel uit van het programma, met een vereenvoudigde programmeertaal. Vele andere geavanceerde technologische functies stellen logische scenario’s voor die veel aan de verbeeldingskracht van de maker overlaten (herkennen van aanwijzingen in een spel, verplaatsen van voorwerpen, enz…).

De toon is aangegeven, e-doceo geeft duidelijk zijn positie aan maar hebben ze de aangepaste tools of zijn het gewoon “patch” die de mode volgen?

De tijd zal het ons zeggen…

elm3.gif

Pagina 1 van 512345