«

»

Oct
09

E-learning anno 2007

Wat is e-learning? Deze vraag stelden we door middel van een voting aan een 40-tal Human Resource (HR) managers en opleidingsverantwoordelijken van grote publieke en privé ondernemingen tijdens onze e-learning workshops in mei en september 2007.In 2007 beschouwen de 40 ondervraagde HR managers en opleidingsverantwoordelijken van grote bedrijven e-learning als een aanvulling op andere media, e-learning is dus geen element dat enkel op zichzelf bestaat maar maakt deel uit van een geheel. Zo kan bijvoorbeeld een klassikale cursus perfect aangevuld worden met e-learning, in dat geval spreken we over blended learning, de mix van leren met en zonder technologie.

Het woord e-learning werd voor het eerst in een professionele context gebruikt in 1999 (tijdens het CBT Systems seminarie in Los Angeles). De eerste generatie e-learning heeft ondertussen zijn kinderziektes overwonnen en staat stevig in zijn schoenen. De illusie dat e-learning een mirakeloplossing is die alle problemen kan oplossingen is ook van de kaart geveegd. De tijdspanne van 8 jaar kan aantonen dat e-learning geen eendagsvlieg is, slechts een zeer klein percentage van de ondervraagde HR managers en opleidingsverantwoordelijken beschouwt e-learning nog als een modeverschijnsel.

Als we aan leren denken, denken we vaak enkel in termen van inhoud die geconsumeerd wordt in een gesloten systeem. De eerste generatie e-learning volgt het klassieke patroon met de lesgever en leerling in hun traditionele rollen. De lesgever of uitgever publiceert op een of andere manier inhoud en de student consumeert deze inhoud. Deze vorm van e-learning wordt sinds jaren in bedrijven toegepast en heeft in 2007 een (redelijk) stabiele vorm aangenomen.

Slechts 1/8 van de ondervraagde HR managers en opleidingsverantwoordelijken beschouwt e-learning als een volwassen fenomeen dus e-learning heeft nog een lange weg af te leggen. Na de onoverkomelijke kinderziektes te hebben verslaan evalueert e-learning verder naar een open systeem. Vorig jaar zag de tweede generatie e-learning het daglicht onder de naam e-learning 2.0. In e-learning 2.0 verandert de rol van de student van consument naar actieve producent. E-learning 2.0 gaat ervan uit dat kennis in een sociale context gecreëerd wordt en gooit het traditionele rollenpatroon hiermee overhoop. De “e” van e-learning verwijst niet meer naar het faciliterend medium, maar naar het platvorm. De theorie van het connectivisme ondersteunt dit.

In 2007 zijn de ondervraagde HR managers en opleidingsverantwoordelijken akkoord over de stelling dat e-learning geen tijd- en geldverspilling is mede dankzij de huidige stabiele vorm. Maar e-learning is nog geen volgroeid fenomeen, een volgende stap is dus de verandering van de rol van de student in het leerproces te faciliteren.

Related posts:

Leave a Reply