«

»

Apr
14

E-learning workshops voor 2009 – 2010

In 2009-2010 organiseert Now.be vier workshops voor bedrijven over e-learning . De workshops sluiten aan bij actuele thema’s en bieden ruimte voor theorie, case studies, demo’s en kennisuitwisseling. Op het programma staan onder meer zelf e-learning  ontwikkelen, trends in e-learning, evoluties van e-learning, methodologie en pedagogie voor e-learning.

 

Om de thema’s van de workshops zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij actuele thema’s waarnaar vraag is binnen de bedrijfswereld hebben we gebruik gemaakt van een korte enquête.Deze enquête werd tijdens de laatste week van april ingevuld door een 30-tal opleidingsverantwoordelijken binnen Vlaamse en Brusselse bedrijven. De enquête peilde onder meer naar de interessevelden voor workshops over e-learning. De volgende grafiek geeft een overzicht van de interessevelden van de respondenten.

 

 

Op basis van deze resultaten hebben we de volgende 4 e-learning workshops vastgelegd:

 1. Trends & evoluties in e-learning (08/05/2009)
  E-learning heeft reeds een lange weg afgelegd en in deze worskhops ligt de nadruk op de evolutie van e-learning, lessen geleerd uit het verleden, good practices, de huidige status, het potentieel en te vermijden valkuilen voor de toekomst.
 2. Methodologie: van behoefteanalyse tot evaluatie (09/10/2009)
  In deze workshop staat methodologie voor e-learning centraal. Een doordacht en onderbouwd opleidingsproces is een belangrijk fundament voor het ontwikkelen van efficiënte en effectieve e-learning. Onderwerpen zoals de behoefteanalyse, het training design en de evaluatie van opleiding komen aan bod in deze workshop.
 3. Pedagogie voor e-learning (20/10/2009)
  Deze workshop zal doorgaan tijdens een presentatiesessie op de VOV beurs en zal opgebouwd worden rond het thema dat het meest naar voor kwam in de enquête, namelijk pedagogie voor e-learning. Meer info volgt later.
 4. Zelf e-learning ontwikkelen (21/01/2010)
  In deze workshop ligt de nadruk op courante tools en oplossingen voor het produceren van (rapid) e-learning en verder wordt er ook ingegaan op de vragen zoals “In welke situaties e-learning zelf ontwikkelen en wanneer beter niet?”

 

Meer informatie over de workshops kan u op de volgende site vinden: www.now.be/workshops

Related posts:

Leave a Reply