«

»

Jul
31

Invoering van een blended learning traject

Er zijn steeds meer bedrijven die overtuigd zijn van de voordelen van blended learning (uit enkele Europese enquêtes van de laatste 2 jaar is immers gebleken dat 75% van de ondervraagde bedrijven deze pedagogische modaliteit al aanwendt in zijn opleidingsbeleid en ongeveer de helft ervan aangaf de blended learning aanpak naar de toekomst toe te willen opdrijven) en dat kan ik enkel toejuichen. De integratie (en dus NIET de combinatie) van verschillende leervormen in een blended learning traject laat toe om de voordelen van elke opleidingsvorm maximaal te benutten, wat – mits een goede aanpak – een grote meerwaarde voor de doeltreffendheid van de opleiding betekent.

Vaak roepen deze bedrijven onze hulp in om hen te begeleiden bij de invoering en realisatie van dergelijke projecten. “Niets nieuws onder de zon”, zal u misschien opwerpen. Naast het feit dat er een stijgende vraag is voor de begeleiding van dergelijke grootschalige en ingrijpende projecten, is er nochtans een andere, belangrijke wijziging die er ons toe noopt om onze aanpak bij te sturen en nog meer op maat te maken.

De verandering waarmee we steeds meer rekening moeten houden, is dat veel bedrijven ons een aantal belangrijke randparameters opleggen. Vaak hebben ze immers vooraf een LMS en een authoring tool gekozen. Nu zal u misschien opwerpen dat dit niet zo ingrijpend is… wel, integendeel, want de doorgevoerde parametrisatie van het LMS en de aanwezigheid van een authoring tool leggen vaak heel wat beperkingen en randvoorwaarden op aan het blended learning traject.

Daarenboven opteren bedrijven vaak voor een Rapid Learning tool zoals Articulate of Captivate maar verwachten wel de ontwikkeling van volwaardige modules met pedagogisch gestuurde feedback opties, branching, tijdslijnen, voorwaardelijke doorverwijzing… Om dit te verwezenlijken moeten we alle tools tot in de kleinste details kennen, benutten en eventueel uitbreiden met benodigde functionaliteiten wat ook voor onszelf enorm verrijkend is.

Toch wil ik ervoor pleiten onze “Global E-learning Approach” niet uit het oog te verliezen. Dankzij deze aanpak, bestaande uit 7 fasen, kunnen op de juiste momenten de juiste keuzes gemaakt worden. Onontbeerlijk daarbij is dat het uitgetekende blended learning traject zijn eisen stelt aan het te kiezen LMS en de te kiezen authoring tools en niet omgekeerd.

Klik hier voor meer info over onze Global E-learning Approach.

Related posts: